• เว็บไซต์ : โลโก้ : สื่อสิ่งพิมพ์ : แผ่นพับ : แอนิเมชั่น : สื่อประสม
  • งานโฆษณาหลากหลายรูปแบบ : งานออกแบบป้ายพร้อมติดตั้ง
  • งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ : นามบัตร : และงานคอมพิวเตอร์กราฟิกอื่นๆ
เราทำอะไร?

GOO-CREATIVE

รับบริการออกแบบมีเดียทุกประเภท ตั้งแต่งานเล็กๆจนถึงงานใหญ่ๆ เรามีพาร์ทเนอร์ที่สามารถสรรสร้างงานให้ท่านพึงพอใจด้วยคุณภาพ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบจนถึงการผลิต ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ โลโก้ หรือจะเป็นงานพิมพ์ ทั้งนามบัตร แผ่นพับ ป้ายโฆษณา ไวนิล สติ๊กเกอร์ ซึ่งเรามีพาร์ทเนอร์ที่มีการผลิตผลงานพิมพ์ที่มีคุณภาะ เรายินดีบริการท่านตั้งแต่งานจำนวนน้อยๆจนถึงจำนวนมาก ซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้กับท่าน อีกทั้งงานใหญ่ๆ เช่นงานสร้างอัตลักษณ์ให้กับธุรกิจของท่าน โดยทีมงานมืออาชีพ ซึ่งจะสามารถสร้างเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ทางธุรกิจของท่านอย่างครอบคลุม สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ

"ร่วมงานกับเรา...สบายใจได้"

"เรายินดีทำงานให้ท่านอย่างเต็มความสามารถ ให้ท่านคิดเสมือนว่าเราเป็นเพื่อน เรายินดีช่วยเหลือท่านและให้คำปรึกษากับท่าน เรารับงานออกแบบตามแนวคิดต่างๆที่ท่านเสนอมา ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดแบบไหน สไตล์ใด เช่น แอนทีค(Antique) โมเดิร์น (Modern) เรโทร (Retro) เป็นต้น โดยเราสร้างสรรค์ผ่านงานกราฟฟิก(Graphic)หลากประเภท ไม่ว่าจะเป็น งานออกแบบอัตลักษณ์ทางการตลาดแก่องค์กรของท่าน(Corperate Identity) สัญลักษณ์แทน(Logo) เว็บไซต์(Website) หรือจะเป็นงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์(Publishing) แผ่นพับ(Brochure) โปสเตอร์(Poster) ออกแบบบรรจุภัณฑ์(Package Design) นิตยสาร(Magazine) หนังสือ(Pocket Book) และสื่ออิเล็กทรอนิดส์ เช่นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์(E-Magazine) สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้(E-Learning) เป็นต้น ทางด้านสื่อประสม(Multimedia) เช่นงานนำเสนอ(Presentation) เสียง(Sound) และงานแฟลช(Flash) เป็นต้น ไม่ว่าท่านจะเป็นธุรกิจประเภทใด จะเล็กหรือใหญ่ จงสบายใจที่จะติดต่อหรือพูดคุยกับเรา"

GOO-CREATIVE

OUR JOBS

LOGO

สัญลักษณ์ เป็นการออกแบบเพื่อสร้างภาพลักษณ์แทนธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นองค์กร ห้างร้านขนาดเล็กหรือใหญ่ เพื่อเป็นการสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของธุรกิจของท่าน ซึ่งสามารถนำไปแสดงบนสื่อเพื่อการตลาดต่างๆ เช่น นามบัตร เว็บไซต์ แผ่นพับ เป็นต้น โดยการออกแบบสัญลักษณ์นั้น จะเป็นการออกแบบโดยใช้องคืประกอบของ ตัวอักษร ลายเส้น สีสรร หรือภาพ ซึ่งต้องคำนึงถึงทฤษฎีทางการออกแบบ การรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย ลักษณะขององค์กร และการสื่อสาร

GRAPHIC

กราฟฟิก เป็นการออกแบบผลงานผ่านกระบวนการผลิตสื่อ ซึ่งผู้รับสารจะรับรู้ผ่านการมองเห็น โดยผู้ออกแบบจะทำการรวบรวมข้อมูล เพื่อทำการสังเคราะห์ผ่านหลักการออกแบบ ศิลปะ เพื่อให้กราฟฟิกสามารถสื่อความหมาย มีสุนทรียศาสตร์ และเป็นที่สนใจแก่กลุ่มเป้าหมาย งานประเภทนี้ยกตัวอย่างเช่น สื่อสิ่งพิมพ์ เช่นนามบัตร หนังสือ โปสเตอร์ รวมถึงสื่อในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบสื่อบนเว็บไซต์ เพื่อให้เกิดความสวยงามและเพิ่มภาพลักษณ์ในงานต่างๆ

WEBSITE

เว็บไซต์ คือช่องทางการแสดงข้อมูลข่าวสารที่ได้รับความนิยมมากในยุคปัจจุบัน เป็นการสื่อสารข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์ธุรกิจ การสื่อสารด้านการตลาด เป็นช่องทางที่ประหยัดค่าใช้จ่าย ผู้รับสารสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ในเว็บไซต์อาจจะประกอบไปด้วย โลโก้ กราฟฟิก มัลติมีเดีย และระบบปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ ซึ่งต้องมีการจัดการข้อมูลที่เป็นสารสนเทศ ออกแบบระบบนำทาง และรูปลักษณ์ที่สวยงาม ดึงดูดสายตา และสื่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้ให้ได้มากที่สุด

PUBLISHING

สื่อสิ่งพิมพ์ คือการจัดเอาภาพและข้อความมาจัดวางให้สวยงาม ดูสบายตา และเหมาะสมกับเนื้อหาของสื่อที่ต้องการนำเสนอ ซึ่งหมายถึงการผลิตสื่อประเภท หนังสือ นิตยสาร ซึ่งสามารถแสดงด้วยการพิมพ์ หรือปัจจุบันมีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต และความต้องการลดปริมาณการผลิตกระดาษเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม จึงมีการผลิตสื่อนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-magazine) และ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ซึ่งเป็นอีกช่องทางในการกระจายสื่ออย่างรวดเร็วและผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดได้

MULTIMEDIA

สื่อประสม คือการรวมสื่อหลายๆประเภทเข้าไว้ด้วยกันเช่น ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว สื่อปฏิสัมพันธ์ ซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้หลายรูปแบบ สื่อประเภทนี้มีประโยชน์หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา การโฆษณา โดยต้องมีการออกแบบโดยใช้แนวคิด เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสื่อที่จะผลิต กระบวนการออกแบบสื่อประสม เพื่อให้สื่อมีคุณภาพและได้รับประโยชน์สูงสุด ตัวอย่างงานประเภทนี้ได้แก่ สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) งานนำเสนอ (Presentation) งานFlash เว็บไซต์ เป็นต้น

IDENTITY

อัตลักษณ์ มีความหมายอันลึกซึ้ง คือการแสดงความเป็นตัวตน เอกลักษณ์ แนวคิดการออกแบบโดยใช้อัตลักษณ์นี้ใช่เพียงแค่การสร้างสรรค์ผลงานออกมาให้สวยงาม แต่ผู้ออกแบบต้องมีความเข้าใจในอัตลักษณ์ของธุรกิจ องค์กร หรือบุคคลนั้นๆ เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ และความเป็นตัวตนของอัตลักษณ์สู่ผู้รับในรูปแบบต่างๆได้ เช่นการแสดงอัตลักษณ์ทางภาพ เช่นโลโก้ สื่อ สิ่งพิมพ์ โปสเตอร์ โบชัวร์ เว็บไซต์ บรรจุภัณฑ์ หรือนามบัตร อัตลักษณ์ทางเสียง เช่นสปอตวิทยุ เสียงดนตรี เป็นต้น

To top